Шановні студенти!

  • Дата публікації: 22.02.2016

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Пріоритети розвитку національної економіки України: стратегія і перспективи», яка відбудеться 11 березня 2016 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Напрями роботи конференції:

  1. Маркетинг.
  2. Менеджмент.
  3. Фінанси та кредит.
  4. Економічна теорія.
  5. Бухгалтерський облік та аудит.
  6. Управління персоналом та економіка праці.

Конференція зареєстрована у плані науково-технічних заходів в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

розглядаються заявки та тези отримані в електронному (на E-mail: kafedraetm@mail.ru) вигляді оргкомітетом до 1 березня 2016 року включно. Надсилати тези доповідей (до 3 повних сторінок) однією з робочих мов конференції без малюнків та графіків. Тексти тез подавати у редакторі Microsoft Word на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом Times New Roman 14 кегль через 1,5 інтервали без ущільнення тексту та переносів. Поля – 20 мм з усіх сторін.

Оформлення тез: прізвище та ініціали автора, назва ВНЗ, прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (вирівнювання по правому краю); назва тез (вирівнювання по центру, всі літери великі), текст тези доповіді, список використаних джерел.

Тези доповідей скидати на електронну адресу doaudpu@list.ru

Вартість публікації складає 100 гривень з урахуванням витрат на публікацію тез доповідей, сертифіката учасника конференції та витрат на пересилку збірника автору.

Реквізити внесення платежу:

Приватбанк, номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, код ЗКПО 14360570. Призначення платежу „Оргвнесок за участь у конференції”, для зарахування на картку 4731 2171 1103 0563, Дем’янишина Олеся Андріївна.

Поштова адреса: 20300, вул. Садова 2, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Черкаська область (кафедра маркетингу та управління бізнесом, каб. 308).

За додатковою інформацією звертайтесь до Дем’янишиної Олеся Андріївна за тел. 067-95-49-221 (оргкомітет).

 E-mail: doaudpu@list.ru; kafedraetm@mail.ru

Інформаційний лист конференції прикріплений тут.

Липень
Вересень