Засідання наукового гуртка „Управління інноваційною діяльністю”

  • Дата публікації: 12.12.2015

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Ці завдання повністю реалізуються в діяльності студентських наукових гуртків кафедри маркетингу та управління бізнесом, які стали невід’ємною складовою студентської наукової роботи. Нещодавно відбулося засідання одного з таких гуртків, що має назву „Управління інноваційною діяльністю”, керівником якого є доцент Богашко Олександр Леонідович.

Тематика засідання студентського наукового гуртка: „Інноваційний шлях соціально-економічного розвитку України”. Мета засідання гуртка – обговорення питань ролі держави щодо регулювання інноваційного розвитку економіки, інноваційної діяльності галузей і підприємств, розроблення практичних рекомендацій стосовно підвищення ефективності управління інноваційними процесами в Україні та її регіонах.Під час засідання наукового гуртка було заслухано доповіді студентів на вище згадану тематику. Зокрема, Молочевська Ю. Г. досліджувала соціально-економічну сутність інноваційного розвитку та розповіла про методи вдосконалення наукової термінології в даній сфері; Лукьянов П. О. визначив і систематизував фактори державного управління, які впливають на інноваційний розвиток економіки та інноваційну діяльність підприємств; доповідь Чернюк А. В. стосувалася дослідження особливостей регулювання інноваційної діяльності в Україні і за кордоном; Яремчук Л. В. розповіла про тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні та її регіонах з подальшим прогнозуванням та програмуванням даних процесів; цікавою та змістовною була розповідь Мороз Т. О. про проблеми вдосконалення механізму координації впровадження технологій та інтелектуальної власності в Україні.

Студенти виявили високий рівень зацікавленості питаннями державного управління інноваційним розвитком та інноваційною діяльністю в Україні, що підтвердилось активним обговоренням тематики наукового гуртка.

Міні галерея


Липень
Вересень