Захист звітів з практики у студентів напряму підготовки «Туризм та «Готельно-ресторанна справа»

  • Дата публікації: 19.12.2015

У період з 15 по 17 грудня 2015 року у студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм та «Готельно-ресторанна справа» відбувся захист студентських звітів з ознайомчої практики «Вступ до фаху».

Мета практики – підготовка майбутніх фахівців в галузі туризму та індустрії гостинності до виконання ними професійних обов’язків, формування уміння приймати самостійні рішення, виховання у студентів інтелектуальних, моральних, естетичних та інших якостей, інтересу і любові до обраної професії, потреби до самоосвіти, вироблення творчого, навчального і науково-дослідницького підходу.

Для проведення захисту було сформовано комісію у складі завідувача кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи к.е.н., доцента Стойки В.О. та доцентів кафедри Кожухівської Р.Б., Поворознюк І.М., Подзігун С.М.

«Практика є невід’ємною складовою навчального процесу. Під час проходження практики, ми мали змогу ознайомитися з діяльністю туристичних та готельно-ресторанних закладів Умані і Уманського району, досліджували організаційні аспекти діяльності туристичних підприємств і підприємств індустрії гостинності, їх функціонально-виробничу та обслуговуючу діяльність тощо» – зазначила студентка 17 групи напряму підготовки «Туризм» Джугостранська Ірина.

Міні галерея


Червень
Серпень