Міні-конференція „Сучасні особливості управління підприємствами туристичної сфери”

  • Дата публікації: 29.12.2015

   Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективності діяльності підприємств туристичної сфери зумовлює необхідність розуміння сутності та особливостей управління ними в сучасних умовах розвитку туристичного ринку. Еволюція розвитку туризму та систем менеджменту вимагають від керівників туристичних підприємств врахування нових особливостей щодо технології управління.Саме розгляд таких важливих та актуальних питань для майбутніх фахівців туристичної галузі, нині – студентів IV курсу Інституту економіки та бізнес освіти за напрямом підготовки “Туризм” та “Готельно-ресторанна справа”, став предметом дослідження міні-конференції “Сучасні особливості управління підприємствами туристичної сфери”.

Даний захід відбувся наприкінці грудня 2015 року в рамках відкритого заняття з дисципліни “Менеджмент організацій” к.е.н., доцента Богашка Олександра Леонідовича та проведений з використанням сучасних інтерактивних методик навчання, що пройшли багаторічну апробацію у навчальних закладах багатьох країн світу, та застосовуються також і у вітчизняній педагогіці. Мета застосування інтерактивних методів полягає не тільки в спонуканні студентів до активної роботи, а й ініціюванні їх творчості, розвитку комунікативних навичок.У ході заняття студенти з’ясували основні фактори, які впливають на управлінську діяльність туристичних підприємств. Частково-пошуковий метод розгляду матеріалу, застосований Олександром Леонідовичем, спонукав студентів до роздумів, самостійного пошуку відповідей на актуальні питання щодо управління розвитком туристичних підприємств в складних умовах сьогодення.Доповіді студентів відображали особливості технології управління, постійно пов’язувалися з життєвим досвідом та матеріалами інших дисциплін. Студенти приймали участь в наукових дискусіях, активно відповідали на запитання, висловлювали припущення, а потім знаходили підтвердження у матеріалах представлених на слайдах.Сподіваємося, що нинішня міні-конференція стане одним із заходів на шляху подальших наукових відкриттів та сприятиме конструктивному обміну досвідом та сучасними ідеями в студентському колективі.

Міні галерея


Червень
Серпень