Маркетингова політика комунікацій, як парадигма сучасності

  • Дата публікації: 27.12.2015

Сучасний споживчий ринок в Україні представлений великою кількістю виробників та товарів, що зумовлює жорстку конкуренцію за свого клієнта. Одним із найефективніших інструментів конкурентної боротьби є реклама. В наші дні без неї не можна собі уявити навколишній світ, вона стала невідривною частиною суспільного життя. Проте, іноді хочеться, щоб зникли з вулиць яскраві біг-борди, з екранів телевізорів – докучливі ролики, де Вам в черговий раз пропонують щось спробувати і купити. А ще більшим є бажання, щоб зникла неякісна рекламна продукція…

Оскільки ці питання є досить актуальними, то наприкінці грудня було проведено практичне заняття з маркетингу у вигляді круглого столу.

Активну участь в тематичних дискусіях взяли студенти 3 курсу спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Маркетинг», під керівництвом к.е.н., доцента Дем’янишиної О. А. і викладачі кафедри маркетингу та управління бізнесом.

Аудиторія була оснащена мультимедійними засобами з метою підтримки ділової і творчої атмосфери.

Аналіз і обґрунтування питань удосконалення маркетингової політики комунікацій здійснювався в різноманітних аспектах: політичних, економічних, психологічних, педагогічних, правових, тактичних тощо.

Викладачі та студенти з зацікавленістю брали участь у дискусіях, мозкових атаках, обміні думками, підведенні підсумків. Активно висловлювали свою думку, наводили приклади.

Як результат, було узагальнено колективну думку і визначено основні напрями самостійної роботи студентів над проблемою, що аналізувалася.

Отже, такий вид заняття, має велике значення для активізації навчального процесу. Використання тренінгових занять, круглих столів сприяє активній участі студентів у вивченні навчального матеріалу, відпрацюванні конкретних навичок і вмінь.

Міні галерея


Січень
Березень