Засідання студентського наукового гуртка

  • Дата публікації: 04.10.2015

Основними завданнями студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї та розширення світогляду молодої людини. Ці завдання повністю реалізуються в діяльності студентських наукових гуртків кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, які стали невід’ємною складовою студентської наукової роботи. Нещодавно відбулося засідання одного з таких гуртків, що має назву «Специфіка використання інформаційних технологій в туризмі та готельно-ресторанній справі» керівником якого є доцент Кожухівська Р.Б.

Тематика засідання студентського наукового гуртка: «Вплив інформаційних технологій на розвиток та інвестиційну привабливість туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України».

Мета гуртка – обговорення питань щодо широкого спектру проблем у сфері розвитку інвестиційної привабливості туристичного та готельно-ресторанного бізнесу України в умовах євроінтеграції, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності туристичної галузі України та приведення її до світових стандартів.

Під час засідання наукового гуртка було заслухано доповіді студентів на згадану тематику. Зокрема, Бабій Тетяна надала загальну характеристику та розповіла про перспективи використання інформаційного потенціалу у сфері партнерських стосунків на ринку міжнародного туризму; Соболевський Олександр навів приклад залучення інвестицій на основі досвіду Німеччини та виокремив фактори залучення іноземних інвестицій до туристичного бізнесу України; доповідь Саморухи Олега стосувалася сучасного стану інформаційної діяльності в туристичній індустрії України; Маленька Яна розповіла про інвестиції в бізнес-послуги та туризм на регіональному рівні; цікавою та змістовною була розповідь Симоновича Сергія про проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України. Студенти виявили високий рівень зацікавленості питаннями щодо необхідності винайдення та розробки інформаційних та інноваційних шляхів для залучення інвестицій у туристичну та готельно-ресторанну сферу, що підтвердилось активним обговоренням тематики наукового гуртка.

Міні галерея


Січень
Березень