Перше засідання проблемної групи: «Стратегія розвитку сфери послуг»

  • Дата публікації: 13.10.2015

пробл. групаНауково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів сфери обслуговування. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує здобуття студентами навичок наукових досліджень у відповідності до обраної наукової проблеми.

Так, для реалізації науково-дослідної роботи студентів на базі кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи створено студентську наукову проблемну групу за тематичним спрямуванням: «Стратегія розвитку сфери послуг» під керівництвом к.е.н. Осьмьоркіної Н.М.

Членами групи є найбільш активні та здібні студенти, які цікавляться проблемами науки та схильні до науково-дослідної роботи.

У ході засідання проблемної групи студенти набувають навичок наукової роботи, навчаються самоорганізовуватися та поглиблено досліджують певну проблему.

Завдяки участі у науково-дослідній роботі студенти оволодівають навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, що є необхідним і обов’язковим елементом навчання. А раціонально організована студентська науково-дослідницька діяльність стає основою для стимулювання інтересу до навчання.

На першому засіданні проблемної групи Наталя Михайлівна обговорила із студентами основні напрямки роботи проблемної групи. Було обрано старосту групи, визначено методи досліджень, затверджено план роботи групи на І семестр 2015-2016 н. р.

Червень
Серпень