Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах

  • Дата публікації: 01.09.2015

Україна – незалежна держава і це визначає характер навчання і виховання молодого покоління,  потребує докорінного реформування. В нашій державі, що сповідує європейські цінності, патріотичне виховання має бути спрямоване на формування у молоді національної свідомості, любові до України, турботи про благо свого народу, вміння цивілізованим шляхом відстоювати права й свободи, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві. Патріотичне виховання має спонукати  до формування і розвитку такої особистості, якій буде притаманна висока національна самосвідомість, готовність до виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, незалежності та цілісності України, утвердження національного суверенітету держави.

Так, 1 вересня 2015 року для студентів 1 курсу економічного факультету відбулось перше заняття на тему: «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді у сучасних умовах».

Відкрила заняття Митяй Оксана Василівна, доцент кафедри економічної теорії та комерційного і трудового права, яка у своєму виступі наголосила на те, що серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають нагальним вимогам і викликам сучасності.Основними завданнями національно-патріотичного виховання студентів у Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини є формування свідомого громадянина – патріота своєї держави, активного провідника української національної ідеї, людини, що зберігає та пропагує духовні надбання нашого народу минулих століть, виховання почуття вірності традиціям свого народу; виховання у студентів моральних якостей та духовної культури на основі національних та християнських цінностей;     формування політичної, економічної та правової культури, поваги до Законів України, державної символіки, рідної мови; трудове виховання; пропаганда здорового способу життя; впровадження сучасних демократичних відносин між викладачем та студентом  як одного із засобів формування вільної людини.

Перед студентами також виступив Атаман Українського полку Черкаського краєвого товариства українського козацтва Сивак Володимир Миколайович, який наголосив про те, що глибоке пізнання історичного минулого рідного народу, оволодіння його національними, духовними цінностями, вищими здобутками в різних галузях  – важливі компоненти національно-патріотичного виховання студентської молоді, без яких неможливе збереження історичної пам’яті, розвиток духовності. Це акумулює палку любов до своєї Батьківщини, вселяє віру в світле майбутнє України, надає сил кожній особистості для подолання життєвих труднощів.Студенти приймали активну участь у обговоренні теми лекції, висловлювали власні погляди щодо політико-економічної ситуації в Україні. А також вносили власні пропозиції по питанню мирного врегулювання військового конфлікту на сході країни. За словами першокурсників враження від прослуханої лекції були вагомими і змусили зробити багато висновків, які сприятимуть перспективному розвитку світосприйняття сучасної молоді.

Підбиваючи підсумки заняття, Митяй О.В., зазначила, що результатом національно-патріотичного виховання майбутніх спеціалістів є високий рівень національної свідомості, бережне відношення до свого історичного минулого та національних досягнень, потреба постійно розширювати свій культурно-духовний світогляд та приймати участь у відродженні та збереженні національних досягнень.

 

Міні галерея


Червень
Серпень