Відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

  • Дата публікації: 21.06.2015

19 червня 2015 року пройшов захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня « магістр»  студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної форми навчання.Кожна із захищених студентських робіт – це результат наполегливої сумлінної праці студентів та їх наукових керівників щодо дослідження актуальних питань у економічній та фінансовій сфері. Теми дипломних робіт у цьому навчальному році були пов’язані з вирішенням найгостріших проблем сьогодення в галузі економіки України. Найкращим визнано захист Кістол А.А. (тема роботи «Фінансові проблеми реалізації соціальної політики в Україні», науковий керівник к.е.н., доцент Бріт О.В.), Нижник С.М. (тема роботи «Державний борг та механізм його обслуговування», науковий керівник к.е.н., доцент Подзігун С.М.) та Степанюка С.В. (тема роботи «Аналіз дисбалансів фінансового сектору економіки України та особливості їх регулювання»).Під час захисту вже стало звичною практикою використання студентами мультимедійного ілюстративного матеріалу, який демонструється за допомогою мультимедійного проектора, що свідчить про володіння нашими студентами сучасними інформаційними технологіями.Підсумовуючи результати захисту випускних кваліфікаційних робіт студентів, можна зазначити, що рівень підготовки, виконання та захисту робіт на кафедрі дуже високий. Всі студенти захистили свої дослідження на оцінки «відмінно» та «добре». Відтак, члени державної екзаменаційної комісії привітали випускників з успішним захистом та побажали всім подальших успіхів у професійному становленні та зростанні.

Міні галерея


Червень
Серпень