Стратегічні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємств

  • Дата публікації: 15.05.2015

12 травня на кафедрі економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, в рамках заходів економічного факультету до Дня Науки, було проведено круглий стіл на тему «Стратегічні аспекти антикризового управління економічною безпекою підприємств».
  В нинішніх кризових умовах проблематика заходу є надзвичайно актуальною, тому назріла потреба обговорити основні питання стратегічного розвитку національної економіки України в цілому та підприємств різних галузей зокрема. Тому головна мета зібрання полягала у виробленні рекомендацій, побудові цілісної системи протидії руйнівним проявам кризи, розробці програми дій щодо мінімізації впливу викликів і загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання.
Для досягнення мети, як результату обміну досвідом професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки, було запропоновано такі проблемні питання круглого столу:
1. Коригування стратегії підприємства в умовах соціально-економічної кризи.
2. Стратегічне антикризове управління: теорія, методологія і практика.
3. Виклики і загрози фінансово-економічній безпеці підприємств.
4. Підвищення продуктивності виробничих ресурсів підприємств як необхідна умова виживання.
5. Інвестиційно-інноваційна діяльність в кризових умовах господарювання.
6. Трансформація системи мотивації персоналу в умовах кризи.
7. Захист майнових інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансово-економічної безпеки.
Підбиваючи підсумки круглого столу, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, к. е. н., доцент Людмила Чвертко зокрема зазначила, що системна соціально-економічна криза сучасності, в умовах воєнних дій на Сході України, вимагає від підприємців та службовців докорінного перегляду затверджених стратегій на засадах антикризового менеджменту та зміцнення фінансово-економічної безпеки. Розроблені рекомендації лягли в основу резолюції круглого столу, ознайомлення з якою буде корисною підприємцям, службовцям і всім, хто цікавиться економічними проблемами сьогодення.

Міні галерея


Червень
Серпень