Успішне завершення курсів «1С. Бухгалтерія 8.2»

 • Дата публікації: 01.04.2015

31 березня 2015 року на базі інноваційного бізнес-інкубатора успішно завершили роботу курси «1С.Бухгалтерія 8.2».

Це був, насправді, виснажливий, але в той же час плідний місяць навчання і роботи. Адже деякі студенти одразу поєднували навчання з роботою, а дехто під час навчання розпочинав свою діяльність бухгалтера.Протягом програми студенти прослухали курс лекцій із 10-ти основних тем, а саме:

 1. Значення бухгалтерського обліку, його нормативне забезпечення.
 2. Бухгалтерський баланс.
 3. Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис.
 4. Синтетичні і аналітичні рахунки.
 5. Узагальнення даних бухгалтерського обліку, формування оборотно-сальдової відомості.
 6. Облік процесу постачання.
 7. Облік процесу виробництва.
 8. Облік процесу реалізації та визначення фінансового результату діяльності.
 9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві, особливості.
 10. Зарплата.

Друга частина програми включала практичну роботу із програмою «1С. Бухгалтерія 8.2»,студенти засвоїли:

 1. Комп’ютерну обробку первинної документації в програмі 1С (хронологізація документів і складання податкових і бухгалтерських регістрів у розрізі існуючого плану бухгалтерських рахунків).
 2. Перерахування платежів.

3.Нарахування заробітної плати та обчислення відрахувань у фонди соціального страхування до бюджету.

 1. Облік доходів та витрат за видами діяльності, визначення фінансових результатів.
 2. Обчислення податків та зборів, складання бухгалтерської й податкової звітності, її подання в податкові органи й позабюджетні фонди.

По завершенню навчання слухачі отримали свідоцтва.

 

Швець Т.Г., викладач кафедри економіки підприємства,

фінансів та фінансово-економічної безпеки

Міні галерея


Лютий