Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки

  • Дата публікації: 18.03.2015

Науковою роботою систематично займається значна частина студентів факультету. Завдяки участі у науковій роботі студенти оволодівають навичками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, що є необхідним і обов’язковим елементом навчання. А раціонально організована студентська науково-дослідницька діяльність стає основою для стимулювання інтересу до навчання.

17 березня 2015 року відбулося чергове засідання студентської наукової проблемної групи кафедри маркетингу та управління бізнесом.

Темою для обговорення було обрано актуальну проблему під назвою: «Маркетинг у глобальному середовищі».

На засіданні з доповідями виступили студентка Макарчук Вікторія на тему: «Маркетингове управління на промисловому підприємстві: теорія і практика» та  Автомеєнко Артем на тему: «Маркетингове управління інноваційним розвитком підприємств».Під час обговорення активну участь взяли всі учасники засідання. Студенти продемонстрували обізнаність у обговорюваній темі, активну життєву позиція та готовність до професійного саморозвитку та самоосвіти.Результатом наукової роботи у складі проблемної наукової групи будуть наукові публікації, доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, творчі звіти, участь у олімпіадах та конкурсах наукових робіт університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Міні галерея


Лютий