Від теорії до практики

  • Дата публікації: 24.12.2014

На економічному факультеті відбувся захист курсових робіт студентами четвертого курсу напряму підготовки «Туризм» з дисципліни «Туроперейтинг».

Комісія в складі завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи к.соц.н., доцента Бержаніра А.Л. та викладачів кафедри: к.екон.н., доцентів Кожухівської Р.Б. та Удовенко І.О. позитивно оцінила роботи студентів та отриманий ними в процесі підготовки досвід.

Під час написання курсової роботи студенти формують знання та системне мислення щодо організації туроператорського бізнесу, оскільки кожна туроператорська фірма зацікавлена в тому, щоб надавати на туристський ринок конкурентоспроможний продукт.

Кращими за результатами захисту комісією визначені роботи таких студентів як Нікіфоров Богдан, Галайденко Леся та Додонова Тетяна.

Майбутні спеціалісти туроператорських та турагентських фірм повинні навчатись виявляти потреби потенційних туристів, підбирати їм відповідні пропозиції, забезпечити документальне оформлення турів та повну інформаційну підтримку. Для успішного виконання цих завдань студенти четвертого курсу, як фахівці з туризму, повинні мати певні фахові та особистісні компетентності, формування яких передбачено саме під час засвоєння теоретичного курсу та написання курсових робіт

Міні галерея


Січень
Березень