Вітаємо!

  • Дата публікації: 27.11.2014

Колісніченко Поліну Тимофіївну  з успішним  захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Колснченко

Січень
Березень