Обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади

  • Дата публікації: 17.06.2014

16 червня 2014 року на кафедрі економічної теорії та права Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було проведено дискусійне обговорення щодо концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. В обговоренні брали участь викладачі кафедри Митяй О.В., Стрембіцька Л.Л., Ніженська І.В., Слатвінський М.А., Стойка В.О., Кирилюк І.М., Гейко В.А., Курмаєв П.Ю., Кірдан О.П., Коваль І.В.

Необхідність таких змін обумовлено тим, що саме Конституція визначає основи системи влади, і без відповідних змін провести реформу не можливо.
Основні зміни передбачають:
• Запровадження трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою України – область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування;
• Передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;
• Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності і наділення саме громад максимально широким колом повноважень;
• Чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, в тому числі через їх участь в загальнодержавних податках;
• Ліквідація державних адміністрацій і створення натомість державних представництв з тільки контрольно-наглядовими і координаційними, а не виконавчими функціями
Ключові зміни стосуються розділів ІХ (Адміністративно-територіальний устрій) і ХІ (Місцеве самоврядування), які викладені в новій редакції. Пропонуються також деякі зміни в розділи ІV (Верховна Рада), V (Президент України), VІ (Кабінет Міністрів. Інші органи виконавчої влади).

В результаті обговорення викладачі кафедри дійшли до такого висновку, що прийняття відповідних змін до Конституції забезпечить правову основу для схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації реформи місцевого самоврядування. Серед законопроектів, які вже готуються, можна назвати такі: нова редакція закону про місцеве самоврядування, закон про місцеві державні представництва, зміни до бюджетного кодексу, зміни до низки законодавчих актів, які визначають розподіл повноважень між виконавчими органами влади і органами місцевого самоврядування, а також їх розподіл між органами місцевого самоврядування різного рівня.

Міні галерея


Липень
Вересень