Обговорення еконономічних проблем функціонування підприємств торгівлі

  • Дата публікації: 12.02.2014

12 лютого 2014 року за ініціативи Інноваційного бізнес-інкубатора та кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту організовано науково-методичний семінар «Організаційно-економічні основи функціонування торговельних підприємств».
Учасниками заходу були успішні підприємці нашого міста: Клименко О. П. − керівник ПП «Комфорт», Колісніченко П. Т. − директор ТЦ «Шалений світ моди», викладачі та студенти економічного факультету. В ході семінару розглянуто питання про сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку підприємств торгівлі.
Олександр Петрович Клименко у своєму виступі особливу увагу приділив основам функціонування торговельного підприємства в умовах ринкової економіки, стратегії діяльності та конкурентоспроможності підприємств торгівлі, а також факторам, що сприяють росту роздрібного товарообороту та прибутку і підвищують соціально-економічну ефективність функціонування торговельної галузі.

Поліна Тимофіївна Колісніченко охарактеризувала методи та структуру управління кадровим потенціалом торговельних підприємств, механізм забезпечення їх економічної стійкості. На думку підприємця, цей механізм має включати сукупність заходів соціально-економічного, структурно-інституційного, законодавчо-правового характеру. Це дозволить забезпечити довгострокове функціонування більшості підприємств торгівлі.

Учасники семінару обмінялись думками щодо напрямів удосконалення функціонування торговельних підприємств. Жвавий діалог засвідчив інтерес до теми, що обговорювалась на семінарі.

Міні галерея


Лютий