Тренінг із психології управління

  • Дата публікації: 24.12.2013

24 грудня 2013 року за ініціативи Інноваційного бізнес-інкубатора та кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту відбувся тренінг «Психологія як аспект управління підприємством» для викладачів та студентів економічного факультету.

Тренінг було проведено доцентом кафедри психології, кандидатом психологічних наук Сергієм Миколайовичем Ольховецьким. На заході підіймалось багато важливих питань, вирішення яких може допомогти майбутнім фахівцям досягти своєї мети.
У своєму виступі Сергій Миколайович назвав психологію управління одним із найпотужніших інструментів у розвитку підприємництва. Загальна теорія управління пояснює систему управління, розкриває роль і місце управлінської діяльності в соціально-економічному розвитку держави, в підвищенні ефективності та результативності праці, формулює основні методологічні підходи до психологічного аналізу управлінської діяльності керівника або колективних суб’єктів управління.

2013-12-24 11.38.28
Під час заходу порушувалася та вивчалася ціла низка проблем, пов’язаних із розвитком навичок самопізнання, забезпеченням особистісного зростання і самовдосконалення та ін. Жвавий діалог засвідчив інтерес до питань, що обговорювались.
Учасники тренінгу висловили вдячність С. М. Ольховецькому та організаторам за цікавий та змістовний захід.

Лютий