ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

  • Дата публікації: 07.10.2013

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, навчальним процесом передбачено застосування активних та інтерактивних методів навчання.
4 жовтня 2013 року к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кожухівська Р.Б. під час проведення лекційного курсу з навчальної дисципліни «Менеджмент в туризмі» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки Туризм впровадила інтерактивну організаційну форму – проблемна лекція удвох.
Перевагами такої інтерактивної організаційної форми навчання є можливість опрацювання різнобічної інформації, налагодження оперативного зворотного зв’язку зі студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізація мислення, знань та умінь студентів та досягнення високих результатів навчальної діяльності.

У процесі розкриття теми «Функції менеджменту в туризмі» матеріал лекції теоретично було розділено на дві частини: перша – «Поняття і класифікація функцій управління» – підготовлена викладачем Любонько Т.В.,

друга – «Мотивація та контроль як функція менеджменту і її особливості в готельно-ресторанному і туристському бізнесі» – підготовлена Кожухівською Р.Б.

У ході проведення лекції студентам було надано питання для самостійного розміркування, які відіграють активізуючу роль, примушують студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.

Упровадження інтерактивних методів навчання в навчальний процес ВНЗ сприятимуть реалізації завдань сучасної освіти та входження в єдиний європейський освітянський простір.

Міні галерея


Червень
Серпень