242 – Туризм

  • Дата оновлення: 12.12.2016
Код 242
Спеціальність Туризм
Спеціалізація за вибором Менеджмент готельно-ресторанної справи

Менеджмент у сфері міжнародного туризму

Опис Бакалавр зі спеціальності «Туризм»  підготовлений до роботи за декількома видами економічної діяльності: діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність, діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг, організаційно-управлінська, господарська, комерційна, інвестиційна та науково-дослідна діяльность у сфері туризму.

Студенти вивчають організацію діяльності туристичних підприємств, туристично-рекреаційний потенціал регіонів України та світу, організацію екскурсійної діяльності, музеєзнавство, економіку та менеджмент туристичного бізнесу та поглиблено — іноземні мови.

За результатами підготовки випускник отримує знання нормативно-правових документів, що регламентують діяльність туристичного бізнесу, технологічних та організаційних процесів із організації та обслуговування в готелях і туристичних комплексах, а також набуває вмінь забезпечувати обслуговування, управління та контроль в готелях і туристичних комплексах за встановленими міжнародними стандартами.

Форма навчання денна, заочна
Освітній рівень бакалавр
Вступні випробування Українська мова та література (сертифікат)

Географія або біологія (сертифікат)

 історія України (сертифікат)

Посади, які можуть обіймати випускники Директор туристичного комплексу, фірми, туристичного агентства

Професіонал державної служби з туризму

Консультант з стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг

Організатор (агент) з туристичної діяльності

Менеджер з туризму

Професіонал з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей

Гід-країнознавець міжнародного туризму

Спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі

Липень
Вересень